Servis

Záručný servis

Spoločnosť HSK-GROUP, s.r.o., Záhradícka 95, 821 08 Bratislava, poštová adresa: Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 44 247 541, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 101842/B (ďalej len "HSK-GROUP") zabezpečuje pre všetky produkty značky Carat záručný servis podľa stanovených podmienok uvedených v záručnom liste, ktorý klient obdrží pri kúpe.

Pozáručný servis

Spoločnosť HSK-GROUP, s.r.o., Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, poštová adresa: Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 44 247 541, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 101842/B (ďalej len "HSK-GROUP") zabezpečuje pre všetky produkty značky Carat pozáručný servis prostredníctvom autorizovaného servisu.

Odstránenie poruchy zariadenia zabezpečí HSK-GROUP v servisnom stredisku autorizovaného servisu. Stačí ak klient po uzavretí zmluvy o zabezpečení servisu prinesie nefunkčné zariadenie osobne do odberného miesta alebo odošle zariadenie na poštovú adresu HSK-GROUP.

Pred vykonaním pozáručného servisu je nutné uhradiť poplatok za diagnostiku vo výške 15,00€ s DPH. Po odsúhlasení opravy bude suma odpočítaná z celkovej sumy opravy. 

Po vykonaní dôkladnej diagnostiky zariadenia bude zákazník najneskôr do 14 dní informovaný o cenovej ponuke. Pozáručný servis bude vykonaný až po odsúhlasení ceny zákazníkom. 

Odberné miesto

Stroje na záručný a pozáručný servis je potrebné doručiť na nasledovnú adresu:

HSK-GROUP, s.r.o.
Kuzmányho 7
911 01 Trenčín
Slovensko

Opravený tovar si môže zákazník osobne vyzdvihnúť v odbernom mieste HSK-GROUP, s.r.o. alebo mu bude zaslaný formou dobierky na ním uvedenú adresu.

Zákazník znáša v plnej miere náklady na dopravu do/z odberného miesta HSK-GROUP, s.r.o.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na našej infolinke 0911 141 010 alebo nám zašlite e-mail: info@carat-tools.sk